Links for 29 September 2009 through 30 September 2009

Stilgherrian’s links for 29 September 2009 through 30 September 2009, published with very little care whatsoever: